Контролер за управление на отоплителни и охладителни инсталации MТC4

Контролер за управление на отоплителни и охладителни инсталации MТC4

MTC4 Цена: 230,00 лв / бр с ДДС (включва 4 сензора KTY81)

КРАТКО ОПИСАНИЕ


 • Следене на температура на 4 обекта;
 • Управление на 4 независими изпълнителни устройства по избираеми условия;
 • Набор от предварително зададени фиксирани конфигурации и условия на работа, както и напълно програмируем режим;
 • Режим с възможност за задаване на всички видове условия от потребителя;
 • Възможност за организиране на приоритети;
 • Задаване на минимално време за работа (задръжка) за всеки канал.

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 • Захранване – 230 V±10% – основно.
 • Захранване – 12V - от акумулатор.
 • 4 бр. отделни сензора за температура KTY81-110 (по заявка с избираем тип на сензорите: Pt1000 или KTY81-110). Възможно е добавяне и на друг тип термо-сензори.
 • 4 бр. отделни изходи - 2 бр релейни /2 бр. семисторни за комутация на мрежово напрежение 230V AC.
          - R1 семисторен ключ (подава фаза на изхода при активиране)
          - R2 семисторен ключ (подава фаза на изхода при активиране)
          - R3 н.о. релеен контакт (подава фаза на изхода при активиране)
          - R4 н.о. релеен контакт (подава фаза на изхода при активиране)
 • Часовник с календар и вътрешно резервно захранване (батерия/суперкондензатор).
 •  LCD дисплей с 8х2 реда за индикация.
 •  Бутони за навигация – 4бр.
 •  Опция - Комуникация по RS485 – за бърза настройка/връзка с PC / работа в мрежа (по заявка).

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 • Избираем от потребителя тип на свързания термо сензор;
 • Калибриране точността на всеки термо сензор по отделно в диапазона ± 20°С;
 • Фиксирана часова зона 22:00 – 06:00ч - повтаря се всеки ден;
 • Избираема от потребителя часова зона ЧЧ:ММ – чч:мм - повтаря се всеки ден;
 • Функция „ваканция” с календар за изключване на часовите зони до определена дата.
Пример: Днес е 13.03.2008. и през следващите 5 дни сте във ваканция и няма нужда от БГВ. Настройвате календара за 17.03.2008, така на 17.03.2008 в 00:00ч (един ден преди отново да има необходимост от БГВ) ще активира нормалната работа на системата и на 18.03.2008 всичко да е активно.
 • Фиксиран хистерезис 2 ºC.

Техническа документация MTC4