Безжична клемна шина с WiFi моделThermoB.FHB5RW - 5 зони

Безжична клемна шина с WiFi моделThermoB.FHB5RW - 5 зони

Цена за 5 кръга (зони) 785 лв.

Вградени изходи:
- 5 зони, отделен релеен изход за всяка зона, подава 230V
- "AUX" - управление на котел / термо помпа (топло източник), релеен изход, волто свободен, N.O.
- "Pump" - за управление на циркулационна помпа, релеен изход, волто свободен, N.O. + Н.C.
- Настройка на времезадръжка между зона и AUX: Закъснение на Зона след AUX, закъснение на AUX след Зона.
Захранване 230V
WiFi

Забележка: Необходимо е шината да се постави в допълнителна електро защитна кутия.