Интернет стаен термостат, безжичен, ThermoB RF1D.WiFi

Интернет стаен термостат, безжичен, ThermoB RF1D.WiFi

ЕЛЕКТРОНЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ С RF и WiFi
- - - модел: THERMOB.RF1D.WiFi - - -
- - - под модели: ThermoB.R1 D+ ThermoB.B1R1.WiFi - - -

Цена: Thermob.RF1D.WiFi Цена: 185.00 лв / бр с ДДС


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Електронният стаен термостат Thermob.RF1D.WiFi представлява система за контрол на температура, която се състои от два модула: стаен модул ThermoB.R1D и отдалечен приемник ThermoB.B1R1.WiFi.

Може да се използва като стандартен жилищен термостат за управление на отопление/охлаждане чрез системи на газ, ток, пелети и др. без да е необходимо наличие на жична връзка между управлявания уред и контролираното помещение. Връзката между двата модула е безжична и се осъществява чрез радио (RF) сигнал. 

Приборът предоставя възможност за регулиране температурата на помещението както автономно, така и дистанционно (през Интернет) посредством свързан към Интернет компютър или приложение за мобилно устройство . В зависимост от зададените температури и режими на работа се контролира и изхода за контролиране на управлявания уред.

Стайния модул ThermoB.R1D се състои от вграден сензор за измерване на температурата в помещението, LCD дисплей и четири бутона за управление. Захранва се от 2 x ААA батерии. Оформен е в пластмасова кутия със стилен дизайн. Може да се закрепи както на стена, така и да бъде поставен на удобно място в помещението. 

Отдалеченият приемник ThermoB.B1R1.WiFi се състои от един релеен изход, три светлинни индикатора и бутон. Релейният изход се използва за управление на уреда за отопление или охлаждане. Трите индикатора показват състоянието на изхода, избрания режим и състоянието на връзката с Интернет. Бутонът се използва за избиране на режим на работа и / или ръчно състояние на изхода. Релейният изход се свързва жично към управлявания уред. Захранва се с 230V/AC.  Допълнително има скрит бутон за управляване на WiFi свързаността.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • Безжична радио връзка между стайния модул и модула приемник
 • Отдалечено управление, мониторинг и настройка през Интернет чрез свързаност с домашна WiFi мрежа и мобилно приложение.
 • Следене / задаване и синхронизация на всички настройки, както локално от стайния модул, така и през Интернет
 • Автоматично сверяване на текущия ден и час през Интернет.
 • LCD екран и четири бутона за управление.
 • Захранване на стайния модул 2хAAA батерий
 • Лесна употреба
Режими на работа:
 • Изключено (без или със защита от замръзване*)     - [OFF]
 • Поддържане на температура за икономична работа - [ECO]
 • Поддържане на комфортна температура                  - [COMF]
 • Автоматично (по температурно-часови график)       - [AUTO]
 • Ръчно зададена температура за определено време - [MAN]
 • Лесно избираеми режим отопление / охлаждане
 • Стилен дизайн
 • Индикатори за радио връзка и на предавателя, и на приемника
 • Допълнителни сервизни параметри за конфигурация
 • 2 вида заключване на бутоните на стайния модул (предпазване от деца и тип „хотел“ с пин)
 • Множество варианти за закрепване
 • Активиране на защитата от замръзване с избираема температура

Приемник:
 • Изход: Безпотенциално реле 16А
 • Връзка с Интернет през WiFi
 • Бутон за ръчно активиране/деактивиране на изхода

Време за пълна синхронизация на всички настройки около 10-15 мин.

Приемник:
- Захранване SELV 230V / AC / 50Hz
- Консумация <2VA
- Изход, волто - свободно реле 16А / 230V AC
- Габаритни размери 72х50х127мм
Стаен модул:
- Захранване 2 х ААА батерии
- Габаритни размери 90х90х23мм
- Измервана температура -10° .. +45° през 0.5°C
- Обхват на задавана температура +15°C .. +45°C през 0.5°C
Общи
Работна честота 866 MHz
Обхват на RF радио връзка 80-100м на открито
WiFi мрежа, WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 2.4 GHz/802.11b/g/n
Съдържа TX FCC ID:2ADUIESP-12  
Степен на защита IP20
Работни условия -5T45, RH80%
Транспорт и складиране -20T60, RH90%
Текущо време Сверяване през Интернет

Инструкция за експлоатация в PDF