Термостат за вентилаторен конвектор ThermoB.FC41W, FC21W, FC22x V/P

Термостат за вентилаторен конвектор ThermoB.FC41W, FC21W, FC22x V/P

Гама термостати за вентилаторни конвектори
Цена:
- Thermob.FC41.WiFi     : 150.00 лв / бр с ДДС  - 4бр релейни изходи 
- Thermob.FC221V.WiFi : 159.00 лв / бр с ДДС  - изход 0-10V + 2 релейни
- Thermob.FC21.WiFi     : 159.00 лв / бр с ДДС  - изход Семистор + 2 релейни


Термостата е подходящ за управение на вентилаторен конвектор за отопление или охлаждане.
1.  модел FC41
    -  конвектор свързан 2 тръбно : 3 степени на работа на вентилатора + 1 изход упраление на клапан
     - конвектор свързан 4 тръбно:  2 степени на работа на вентилатора + 2 отделни клапана за "отопление" и "охлаждане"
     - 2 зони на работа: конвектор + подово свъзрани 2 тръбно: 2 степени на работа на вентилатора + 1 изход за клапан + 1 изход за зона 2 (подово)

2. модел FC21
    - конвектор свързан 2 тръбно : 4 плавно избираеми степени на работа на вентилатора + 1 изхода за   упраление на клапан (изход 2 не се използва)
   - конвектор свързан 4 тръбно : 4 плавно избираеми степени на работа на вентилатора + 2 изхода за клапани "отопление" и "охлаждане"
   - 2 зони на работа: конвектор + подово свъзрани 2 тръбно: 4 плавно избираеми степени на работа на вентилатора + 1 изход за клапан + 1 изход за зона 2 (подово)

3. модел FC221V (изход 0-10V)
- конвектор свързан 2 тръбно : 4 плавно избираеми степени на работа на вентилатора 0-10V + 1 изхода за упраление на клапан
- конвектор свързан 4 тръбно : 4 плавно избираеми степени на работа на вентилатора 0-10V + 2 изхода за клапани "отопление" и "охлаждане"
- 2 зони на работа: конвектор + подово свъзрани 2 тръбно: 4 плавно избираеми степени на работа на вентилатора 0-10V + 1 изход за клапан + 1 изход за зона 2 (подово)

* Произведен в България !

Изтеглете :

-->> Инструкция за ThermoB.FC41, FC21T, FC22xV/P в PDF v.2.1 --<<

-->> Монтаж и настройка за ThermoB.FC41.W в PDF v2.1--<<
-->> Монтаж и настройка за ThermoB.FC22xV/P.W в PDF v2.1--<<

-->> Монтаж и настройка за ThermoB.FC21T.W в PDF v2.1--<<

Предишни версии:
-->> Инструкция за ThermoB.FC41.W в PDF v.1.8 --<< 
-->> Инструкция за монтаж на ThermoB.FC41.W в PDF  v1.8--<<
-->> Инструкция за монтаж на ThermoB.FC21T.W в PDF v1.8--<<


-->>  Изтеглете брощура в PDF --<<