Дънна платка MB-04 за горивни системи на пелети или биомаса 230V

Дънна платка MB-04 за горивни системи на пелети или биомаса 230V

Основната платка от ново поколение UP-MB04 и UP-MB04B e модул от системата UniPel за управление на горелки, камини, котли на пелети и биомаса.

За да се комплектува системата са необходими два модула - основна платка UP-MB04 и дисплеен модул UP-04 / UP-05.
Връзката между двата модула е чрез интерфейсен кабел - телефонен тип.

Общи характеристики Приложение
 • 6 Изхода
 • 10 Входа
 • Захранване 220V AC
 • Тип система Въздух/Вода
 • Tип съоръжение: Камина/Котел/Горелка
 • Комбиниран котел (дърва и пелети)
    
Изходи:  Входове
 Семисторни  - 3 бр, Релейни - 3 бр
 •  Вентилатор горивен (230VAC/1A)
 •  Основно подаване на гориво (230VAC/1A)
 • Запалка  (230VAC/5A)
 • Основна помпа (230VAC/5A)
 • Допълнителен вентилатор2/шнек2 (230VAC/1A)
 • Избираем изход                          (230VAC/5A)
 Аналогови - 6 бр. Цифрови - 4 бр.
 • Основна температура
 • Фото сензор
 • Темперарура Димни газове
 • Температура съд БГВ
 • Цифров вход: Стаен термостат (Старт/Стоп)
 • Цифров вход: верига защитна (свръх висока температура или друго)
 • Цифров вход: верига, налягане вода, пресостат или друго.
 • Многофункционален вход "Ламбда сензор", "Дебитомер DB01" или друго
 • Вход за високотемпературена термодвйока тип "К" за директно следене на температура в горивната камерата (само при модела MB-04B)
 • Обороти на основния вентилатор
Функция на избераемия изход: Помпа/клапан за БГВ, Механизъм за почистване, Механизъм за отвеждане на пепелта или друго  Забележка: Термодвойка тип "К" и фото-сензор използват общ ресурсен вход и не могат да се използват едновременно


Габаритни размери:116x81x30mm (възможност за кутия 136x86x46mm)