Безжична клемна шина с WiFi моделThermoB.FHB5RW - 5 зони ( вграден RF хъб + връзка към Интернет)

Безжична клемна шина с WiFi моделThermoB.FHB5RW - 5 зони ( вграден RF хъб + връзка към Интернет)

Цена за 5 кръга (зони), стандарт 945 лв.
Цена за 5 кръга (зони) + влажност 1199 лв.

* Произведен в България !
* Сървърите ни са в EU !
* Вашите данни се съхраняват EU !

Вградени изходи:
- 5 зони, отделен релеен изход за всяка зона, подава 230V
- "AUX" - управление на котел / термо помпа (топло източник), релеен изход, волто свободен, N.O.
- "Pump" - за управление на циркулационна помпа, релеен изход, волто свободен, N.O. + Н.C.
- Настройка на времезадръжка между зона и AUX: Закъснение на Зона след AUX, закъснение на AUX след Зона.
Захранване 230V
WiFi
Вграден RF хъб за до 6 безжични RF стайни модула

Забележка: Необходимо е шината да се постави в допълнителна електро защитна кутия.