Двузонов безжичен интернет стаен термостат ThermoB.RF2D3.WiFi; бял/ черен; седмична програма

Двузонов безжичен интернет стаен термостат ThermoB.RF2D3.WiFi; бял/ черен; седмична програма

- - - модел: THERMOB.RF2D3.WiFi - - -

Цена:
- Thermob.RF2D3.WiFi Цена: 390 лв / бр с ДДС

* Произведен в България !
* Сървърите ни са в EU !
* Вашите данни се съхраняват EU !

Характеристики
  Стаен Модул Отдалечен приемник
Безжична радио връзка  ДА ДА, 2 стйни модула
Захранване 2xAAA батерии 230V/50Hz/<2VA
Схема на свързване - 2 тръбно (отопление или охлаждане) за всяка зона + общ сигнал 
Релеен изход - ДА 3 бр, NO за  зона 1 и 2 и общ сигнал (котел)
Бутони 4 + 1 скрит 1 + 1 скрит
Дисплей LCD с подсветка 5  x св. диоди
Връзка с Интернет през WiFi през приемника  ДА
Ръчно управление на изходите - ДA, алтернативно включване / изключване
Часовник ДА ДА
Индикатор за работа ДА ДА
Индикатор за радио връзка  ДА ДА
Индикатор за връзка с Интернет ДА ДА
Корекция на всички настройки ДА, прехвърлят се и в Интернет ДА, през Интернет, като корекциите се прехвърлят и към стайния модул
Синхронизация Пълна синхронизация между стаен модул, приемник и Интернет.
Режими
Защита от замръзване ДА с индивидуално избераема температура
Режими на работа БАЗОВ / РАЗШИРЕН
избираеми през сервизни параметри
  БАЗОВ РАЗШИРЕН
Седмична програма НЕ ДА
Работни температури 1 само комфортна (COMF) 2 температури, Економична (ECO) и комфортна (COMF)
Режим на Експлоатация Опростен С пълна функционалност
Работни състояние OFF / COMF
със/без защита от замръзване
OFF / ECON / COMF / AUTO / MAN със/без защита от замръзване
Задаване на "ръчна временна" температура НЕ ДА с избираем период
Работа в Отопление ДА ДА
Работа в Охлаждане ДА ДА
Избор
Отопление/Охлаждане
НЕ
режима е заключен през сервизни параметри
ДА свободно избираем с възможност за заключване на режима през сервизни параметри
Заключване само в Отопление или само в Охлаждане ДА ДА
Заключване на параметрите ДА ДА
Заключване тип "деца" НЕ ДА
Връзка с интернет ДА ДА
Други
Мобилно приложение  ДА
Автоматично сверяване на часовника ДА през Интернет с избираема часова зона
Начална конфигурация Режим БАЗОВ на ОТОПЛЕНИЕ
13 конфигурационни параметъра

ТhermoB.RF2D3.W
КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Електронните стайни термостат Thermob.RF2D3.WiFi представляват система за контрол на температура в две помещения, която се състои от три модула: два отделни безжични стайни модула ThermoB.R1D на батерии и отдалечен управляващ модул ThermoB.BU3.WiFi захранван от 230V. Управяващия модул осъществява и връзка към Интернет през WiFi 

ThermoB.BU3.WiFi разполага с три изходни релета с нормално отворени контакти и е подходящ за свързване на 2 тръбни системи разделени на 2 зони (радитори, конвектори и т.н.) при които има индивидуални управляващи елементи (помпа/клапан) за всяка от зоните с общо управление на енерго-източника.

Може да се използват като стандартен жилищен термостат за управление на отопление/охлаждане чрез системи на газ, ток, пелети и др. без да е необходимо наличие на жична връзка между управлявания уред и контролираните помещения. Връзката между трите модула е безжична и се осъществява чрез радио (RF) сигнал. 

Приборът предоставя възможност за регулиране температурата на две помещения както автономно, така и дистанционно (през Интернет) посредством свързан към Интернет компютър или приложение за мобилно устройство . В зависимост от зададените температури и режими на работа се контролира индивидуално работа за всяко от помещенията, както и общия енерго източник.

Стайния модул ThermoB.R1D разполага с вграден сензор за измерване на температурата в помещението, LCD дисплей, четири бутона за управление и радио предавател. Захранва се от 2 x ААA батерии. Оформен е в пластмасова кутия със стилен дизайн. Може да се закрепи както на стена, така и да бъде поставен на удобно място в помещението. 

Отдалеченият приемник

ThermoB.BU3.WiFi има три релейни изхода, пет светлинни индикатора, бутон, радио приемник и модул за свързване с WiFi. Релейните изходи се използват за жично управление на зоните и общия енергоизточник.
Индикаторите показват състоянието на изходите, избрания режим и състоянието на връзката с Интернет. Бутонът се използва за избиране на режим на работа и автоматично / или ръчно състояние на изхода. Релейният изход се свързва жично към управлявания уред. Захранва се с 230V/AC.  Допълнително има скрит бутон за управляване на WiFi свързаността.


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Безжична радио връзка между два стайни модула и модула приемник
Отдалечено управление, мониторинг и настройка през Интернет чрез свързаност с домашна WiFi мрежа и мобилно приложение.
Следене / задаване и синхронизация на всички настройки, както локално от стайния модул, така и през Интернет
Автоматично сверяване на текущия ден и час през Интернет.
LCD екран и четири бутона за управление и подсветка.
Захранване на стайния модул 2хAAA батерий.
Лесна употреба

Два режима на работа:

БАЗОВ :
упростен работен режим за работа по една температура, отопление или охлаждане и връзка с интернет
РАЗШИРЕН :
работен режим даващ възможност за работа с пълната функционалност на системата, часови график и др. 
Работни състояния:

Изключено (без или със защита от замръзване*)     - [OFF]
Поддържане на температура за икономична работа - [ECO]
Поддържане на комфортна температура                  - [COMF]
Автоматично (по температурно-часови график)       - [AUTO]
Ръчно зададена температура за определено време  - [MAN]
Лесно избираеми режим отопление / охлаждане
Стилен дизайн
Индикатори за радио връзка и на предавателя, и на приемника
Допълнителни сервизни параметри за конфигурация
2 вида заключване на бутоните на стайния модул (предпазване от деца и тип „хотел“ с пин)
Множество варианти за закрепване
Активиране на защитата от замръзване с избираема температура
Изход: 3 отделни безпотенциални релета - 5А
Връзка с Интернет през WiFi
Бутон за ръчно активиране/деактивиране на изходите

Време за пълна синхронизация на всички настройки около 10-15 мин.


Приемник:
- Захранване SELV 230V / AC / 50Hz
- Консумация собствена <2VA
- Изход, волто - свободно реле 3x5А NO/230V AC
- Габаритни размери 72х50х127мм
Стаен модул:
- Захранване 2 х ААА батерии
- Габаритни размери 90х90х23мм
- Измервана температура -10° .. +45° през 0.5°C
- Обхват на задавана температура +15°C .. +45°C през 0.5°C
Общи
Работна честота 866 MHz
Обхват на RF радио връзка 80-100м на открито
WiFi мрежа, WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 2.4 GHz/802.11b/g/n
Съдържа TX FCC ID:2ADUIESP-12  
Степен на защита IP20
Работни условия -5T45, RH80%
Транспорт и складиране -20T60, RH90%
Текущ час Сверяване през Интернет

Пълна инструкция за експлоатация в PDF:
-->>  ThermoB.RF2D3.WiFi  --<<

-->>  Инструкция за свързване на устройства ThermoB към Интернет --<< 

Линк за сваляне на мобилно приложение Proxel Connect App, Android
http://www.proxel-bg.com/uploads/Android_APK/proxelconnectapp.apk


Proxel Connect App, Android