Стаен термостат с WiFi, жичен за монтаж на стена, ThermoB.FC10.W

Стаен термостат с WiFi, жичен за монтаж на стена, ThermoB.FC10.W

- - - модел: THERMOB.FC10.WiFi - - -
        Монтаж на фланец или конзола Ф65

Цена: Thermob.FC10.WiFi : 139.00 лв / бр с ДДС

Термостата е подходящ за управение на:
 - котел, термо помпа и друг прибор
 - кръг от система за отопление/охлаждане
 - водно подово

* Произведен в България !

-->> Инструкция за есплоатация ThermoB.FC10.W в PDF -- <<

-->> Инструкция за свързване на устройства ThermoB към WiFi /Интернет --<<


Характеристики:
- 1x Релеен изход, волто свободен
- 5А max/230V AC
- Захранване 170-230VAC, <1.2VA
- режими Отопление / 
   Охлаждане
- зони 1
-Вграден сензор за стайна температура
Седмичен прогрматор Хистерезис  0.5°C - 3.0°C
Функция "Защита от замръзване" LCD дисплей с 4 бутона
Измервана температура
-10° .. +45° / 0.5°C
Обхват на задавана температура
+15°C .. +45°C / 0.5°C
Ръчен режим Часовник сверяван през Интернет
WiFi управление:  за моделите с „W”
Настройка и наблюдение на температурата, режима и работното състоянието в дома през Интернет.


Габаритни размери:
на лицевия панел 90х90х17mm на частта за вграждане 50х53х28mm
Степен на защита IP20 Работни условия, -5T45, RH80%
- монтаж на фланец или конзола 60 mm ±3 или 80mm ±1  

Схеми на свързване:
Без управляващ потенциал:

ThermoB.FC10W voltage free wiring
С управляващ потенциал:

ThermoB.FC10.W wiring, 230V

Мобилно pриложение Proxel Connect:

 iOS mobile App 

 Android Mobile App 


Direct download of Android APK
Proxel Connect Mobile App Android Direct Download