Термостат за вентилаторен конвектор с WiFi/Интернет ThermoB.FC41W, FC21W, FC22x V/P, комбинирано: конвектор + подово с TPI; бял/черен; седмична програма;

Термостат за вентилаторен конвектор с WiFi/Интернет ThermoB.FC41W, FC21W, FC22x V/P, комбинирано: конвектор + подово с TPI; бял/черен; седмична програма;

Гама термостати за вентилаторни конвектори, конвектор + подово  WiFi
Цена:
- Thermob.FC41.WiFi     : 205.00 лв / бр с ДДС  - 4.бр релейни изходи 
- Thermob.FC221V.WiFi : 204.00 лв / бр с ДДС  - изход 0-10V + 2 релейни
- Thermob.FC21T.WiFi     : 212.00 лв / бр с ДДС  - изход Семистор + 2 релейни
 
* Проектирани и произведени в България !
* Сървърите ни за достъп до Интернет са в EU !
* Вашите данни се съхраняват в EU !

Термостата е подходящ за управление на следните системи:
- самостоятелен вентилаторен конвектор за отопление/ охлаждане.
- вентилаторен конвектор с подово: дава възможност за избор на работата на подово и конвектор в зависимост от режима отопление/ охлаждане или конвектора работи допълващо или за вентилация;
  на пример:
  * конвектор с подово, в отопление основно с подово и допълващо с конвектор, в охлаждане само с конвектор;
  * конвектор с подово, в отопление с подово, в охлаждане с конвектор;
  * конвектор с подово, в отопление основно с подово и допълващо с конвектор, в охлаждане само с подово и конвектор само за вентилация;


1.  модел FC41
    -  конвектор свързан 2 тръбно : 3 степени на работа на вентилатора + 1 изход упраление на клапан
     - конвектор свързан 4 тръбно:  2 степени на работа на вентилатора + 2 отделни клапана за "отопление" и "охлаждане"
     - 2 зони на работа: конвектор + подово свъзрани 2 тръбно: 2 степени на работа на вентилатора + 1 изход за клапан + 1 изход за зона 2 (подово)

2. модел FC21
    - конвектор свързан 2 тръбно : 4 плавно избираеми степени на работа на вентилатора + 1 изхода за   упраление на клапан (изход 2 не се използва)
   - конвектор свързан 4 тръбно : 4 плавно избираеми степени на работа на вентилатора + 2 изхода за клапани "отопление" и "охлаждане"
   - 2 зони на работа: конвектор + подово свъзрани 2 тръбно: 4 плавно избираеми степени на работа на вентилатора + 1 изход за клапан + 1 изход за зона 2 (подово)

3. модел FC221V (изход 0-10V)
- конвектор свързан 2 тръбно : 4 плавно избираеми степени на работа на вентилатора 0-10V + 1 изхода за упраление на клапан
- конвектор свързан 4 тръбно : 4 плавно избираеми степени на работа на вентилатора 0-10V + 2 изхода за клапани "отопление" и "охлаждане"
- 2 зони на работа: конвектор + подово свъзрани 2 тръбно: 4 плавно избираеми степени на работа на вентилатора 0-10V + 1 изход за клапан + 1 изход за зона 2 (подово)

 Автоматично управление степените на вентилатора: 
 - по избираем хистерезис спрямо стайната температура
 - по PID закон

 Управлене на кръг подово:
 - по избираем хистерезис спрямо стайната температура
 - по TPI 

Външен сенор за температуа:
 - старт/стоп на вентилатора по температура флуид 
 - старт/стоп на зона подово
 - замества вградения температурен сензор
 - сензора се игнорира
 - избор на режим отопление/охлаждане (по предварителна заявка)

Старт на вентилатор:
 - с време задръжка
 - по температура флуид

Голям набор схеми на свързване и комбинации между работа на подово и конвектор


Възможност за обръщане на командите за клапаните от тип Н.О в тип Н.З. 

Отдалечено управление:
 - Стандартния достъп до устройсвтата е през мобилно приложение или стандартен уеб браузер, необходима е регистрация в нашата система.
- Свързаност през ModBus RTU (485) (по допълнителна заявка)

- Свързаност през MQTT (по допълнителна заявка)
Документация за изтегляне:

-->> Обща инструкция за ThermoB.FC41, FC21T, FC22xV/P в PDF v.2.1 --<<

-->> Монтаж и настройка за ThermoB.FC41.W в PDF v2.1--<<

-->> Монтаж и настройка за ThermoB.FC22xV/P.W в PDF v2.1--<<

-->> Монтаж и настройка за ThermoB.FC21T.W в PDF v2.1--<<

Примерна съвместимост:
- FC41      - конвектор с 3 отделни степени на 230V
- FC221V  - конвектор с управление по 0-10V, на пример: Innova с 0-10V и др.
- FC21T    - конвектор с мотор на 230V AC, на пример: Клима 2000, Рубинор и др.
При някои модели съвмесимостта е възможна само чрез монтаж и свързване извън конвектора (монтаж в розетка на стената)

Документация, предишни версии:
-->> Инструкция за ThermoB.FC41.W в PDF v.1.8 --<< 
-->> Инструкция за монтаж на ThermoB.FC41.W в PDF  v1.8--<<
-->> Инструкция за монтаж на ThermoB.FC21T.W в PDF v1.8--<<


-->>  Изтеглете брощура в PDF --<<