WiFi управление на бойлер или Интернет термостат за отопление с жичен сензор, модел ThermoB.R1.Wifi - DIN

WiFi управление на бойлер или Интернет термостат за отопление с жичен сензор, модел ThermoB.R1.Wifi - DIN

Thermob.R1.WiFi-DIN Цена: 135.00 лв / бр с ДДС

КРАТКО ОПИСАНИЕ

WiFi термостат за управление на бойлер Thermob.R1.WiFi-DIN представлява система за контрол на температура, която се състои от един модул с жичен сензор за температура и връзка и към Интернет.

Може да се използва както като термостат за управление на бойлер, така и като стандартен жилищен термостат за управление на отопление/охлаждане чрез системи на газ, ток, пелети и др.  Прибора  осигурява средство за улеснено задаване на желаната стайна температура и следене състоянието на изхода за управление.

Приборът предоставя възможност за управление на изхода както автономно, така и дистанционно (през Интернет) посредством свързан към Интернет компютър или мобилно устройство.

Модула ThermoB.R1.WiFi-DIN се състои от един мощен превключващ релеен изход 40А, с безжична връзка към  Интернет през WiFi и жична връзка към сензор за температура. Релейният изход се използва за управление на уреда за отопление или охлаждане, като връзката към управлявания уред също е жична. Захранването се осигурява от електрическата мрежа 230V/AC.

УДОБСТВА:
- Бутон на приемника за бърз избор на ръчна/ автоматична работа и управление на изхода


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдалечено управление и настройка през Интернет и свързаност към домашна WiFi мрежа
Лесна употреба
Без-потенциално мощтно реле 40А SPDT, максимален ток на клемите 16А 
Удобен монтаж на DIN шина и монтаж в апартаментно табло
Индикатори за:
- Състоянието на изхода ( включено/изключено)
- Режими на работа: Изключено, Поддържане на една от две избираеми температури „ИКОНОМИЧНА“ и „КОМФОРТНА“, Автоматична работа по график и MAX (Включено - без следене на температурата)
- наличие на връзка към интернет / WiFi
Други:
Вграден часовник и седмична програма с резервиране на часовника без захранване. Вградения часовник запазва своя ход до 3 часа и без външно захранване.
Важно !: Често срещан проблем при подобни устройства е при отпадане/възстановяване на захранването е липсата на интернет за известно време. Нашия контролер запазва хода на часовника до 3ч без захранване и при възстановяване на захранването веднага възвръща работа по часовия график без да чака синхронизиране на часовника през интернет.
- Дължина на сензора за температура 33см с възможност за удължаване до 10м

Зададените температури, режим и график се запазват при отпадане на захранването.

Инструкция за работа с ThermoB.R1.WiFi в PDF

Свалете приложението Proxel Connect за Android и iPhone

Proxel Connect - iOs
Proxel Connect - Android


AppStore


GooglePlay


Изтегли приложението за Андроид директно от нашия сайт

ProxelConnectApp

Инструкция за свързване на устройства ThermoB към Интернет