Дънна платка UP-MB05 за горивни системи на пелети или биомаса 12/24V с BLDC компоненти

Дънна платка UP-MB05 за горивни системи на пелети или биомаса 12/24V с BLDC компоненти

Основната платка от ново поколение UP-MB05 e модул от системата UniPel-DC за управление на горелки, камини, котли на пелети и биомаса с енергийно ефективните нисковолтови компоненти на 12 или 24 V DC с BLDC технология

За да се комплектува системата са необходими два модула - основна платка UP-MB05 и дисплеен модул UP-04 / UP-05.
Връзката между двата модула е чрез интерфейсен кабел - телефонен тип.

Общи характеристики Приложение
 • 7 Изхода ( 4 бр BLDC и 3 релейни)
 • 10 Входа
 • Захранване 12/24V DC
 • Тип система Въздух/Вода
 • Tип съоръжение: Камина/Котел/Горелка
 • Комбиниран котел (дърва и пелети)


Изходи Входове
 4 х 0-10V, релейни 3 бр Аналогови - 6 бр, Цифрови - 4 бр, за обороти - 3 бр
 • Вентилатор горивен сигнал 0-10V, (12/24V DC)
 • Основно подаване на гориво сигнал 0-10V, (12/24V DC)
 • Допълнителен шнек, сигнал 0-10V, (12/24V DC)
 • Стаен вентилатор/шнек, сигнал 0-10V, (12/24V DC)
 • Запалка, реле 16A, (12/24V DC)
 • Помпа, Хибриден, реле 5А
 • Избираем, Хибриден, реле 5А
* Двата хибридни изхода имат отделна клема за захранване, която е без потенциал спрямо останалата част.
 • Основна температура
 • Фото сензор
 • Темперарура Димни газове
 • Температура съд БГВ
 • Цифров вход: Стаен термостат (Старт/Стоп)
 • Цифров вход: верига защитна (свръх висока температура или друго)
 • Цифров вход: верига, налягане вода, пресостат или друго.
 • Многофункционален вход "Ламбда сензор", "Дебитомер DB01" или друго
 • 3х входа за обороти / скорост
Функция на избераемия изход: Помпа/клапан за БГВ, Механизъм за почистване, Механизъм за отвеждане на пепелта или друго.  

Габаритни размери:116x81x30mm (възможност за кутия 136x86x46mm)

Забележка: Този модул НЕ е предназначена да управлява стандартен DC електромотор а само такива с BLDC технология.