Основна платка UP-MB01/UniPelGD2 за съоръжения на биомаса 230V

Основна платка UP-MB01/UniPelGD2 за съоръжения на биомаса 230V

Основната платка UP-MB01 e модул от системата UniPelGD2, е предназначен за управление на горелки, камини, котли на пелети и пелети и биомаса.

За да се комплектувате пълна система UniPelGD2 са необходими два модула - основна платка UP-MB01 и дисплей UP-03.
Връзката между двата модула е чрез лентов кабел.

Основна платка - характеристики:
         10 входа;
         12 изхода;
         Таймер;
         Разширяема;
         Захранване 230V AC
   Заложени алгоритми за работа:
 • Тип система Въздух/Вода;
 • Базови: Камина/Котел/Горелка;
 • Комбиниран котел (дърва и пелети);

Основна платка          
Изходи - общо 10 Входове - общо 12
Tриак с предпазители - 4
 • С управление на напрежението - 2
 • Функция ON/OFF - 2
Релейни ON/OFF - 6
 • На мрежово захранване (SPST) - 5 А         - 3
 • Волтосвободни (2 х SPST, 1 x SPDT) - 5 A  - 3
Аналогови  -  температурни    - 6
опция 1 х К термодвойка     - 1*
Аналогов – фото сензор за пламък  - 1
Цифрови кодове (On/OFF)    - 3
Сензор за обороти на вентилатора  - 1
Цифров вход за 12 V PNP  - 1
* Опция - следене на (възд. поток/лампда)


Управляващ софтуер вграден в платката.

6 вградени езика на менюто, плюс набор от допълнителни езици;
 • Управление на бойлер за топла вода;
 • Управление на буфер;
 • Вторичен вентилатор за топъл въздух;
 • Адаптиране към конкретни изисквания.

Допълнителни възможности: Други:
 • Два шнека;
 • Механично почистване;
 • Почистване със сгътен въздух;
 • Пепелоотвеждаща система;
 • Допълнителен димен вентилатор.
 • Часовник с таймери;
 • Свързване на разширителни модули;
 • Захранване 230V/50Hz ±10% ;
 • Връзка с дисплей;
 • Връзка по сериен интерфейс;
 • Опция WiFi модул за отдалечен достъп

Допълнителни характеристики:

 • Задаване на работа по таймер с четири часови зони и седмичен график
 • Управление на подгряването на бойлер за БГВ
 • Задаване на конфигурацията на помпите в отоплителната система, - една помпа и клапан за бойлера или две отделни помпи.
 • Работа по стаен термостат с или без съблюдаване на температурата в бойлера; задаване на пауза в работата на стайния термостат
 • Защита от блокиране на помпите, - активиране на всеки 4 часа
 • Защита от замръзване на системата, - активиране на помпите при t < 12° C
 • "Защита Лед" - автоматично стартиране на защита от замръзване при t < 8° С (при активирана "Защита Лед"
 • Забрана за стартиране на системата при t < 3° С
 • Организиране на нива на достъп, подсигурени с пароли
 • Архив на алармени събития
 • Избираем режим на работа Лято/Зима
 • Бърза корекция на подаването на гориво/въздух чрез параметър гориво/въздух, видим без парола

  Техническа документация UniPelGD2