За нас

PROXEL е търговска марка на фирма Проксeл Инженеринг ЕООД.
Дейността на фирмата е насочена в посока производство и разработка на:

 • температурни контролери за соларни и отоплителни инсталации и системи;
 • контролери за управление на горивни системи на биомаса;
 • системи за възобновяема енергия;
 • контрол и управление на технологични процеси и сградна автоматизация;
 • изпълнение на нестандартно технологично оборудване.

Проксел Иинженеринг, като наследник на Прокс ООД, може да предложи решения за:

 • системи за дозиране, притегляне и пълнене на сухи и течни компоненти;
 • разработка на нестандартен и приложен софтуер, firmware;
 • решения за автоматизация и контрол в енергетиката;
 • дозиращи и претеглящи системи, потокомери, лентови, шнекови и гравимерични везни;
 • системи за мониторинг на електро-преносна мрежа и съоръжения: индикатори за късо/земно съединение в линия Ср.Н.; система за мониторинг на трафопост; енергиен ограничител;
 • системи за следене на технологични параметри, бар-граф процес индикатори;
 • управляващи модули за свето-диодни рекламни съоръжения, DMX;
 • смесители, хомогенизатори, дисолвери, машини за пълнене на вентилни/отворени торби и др.;
 • захранващи източници, интелигентно зарядни станции;
 • контролери за вендинг машини (автомати).