Комбиниран дебитомер и сензор на налягане DB-02

Комбиниран дебитомер и сензор на налягане DB-02

Дебитомера DB-02 представлява комплексен прибор за следена на дебита на преминаващия въздух през определена тръба на база пад на налягане през секция с дроселращо сечение.

   Използва се за стабилизиране на подаваното количество възух към горивната камера при промяна на коминната тяга, промяна на проходимост на съоръжението, отлагане на натрупвания в горивната камера.

  Може да бъде свързан към почти всяка платка с RPM вход за обороти

  • Свързва се към съществуващия RPM вход за измерване на обороти на основния вентилатор.
  • Преобразува измерения дебит в поредица импулси симулиращи работа на вентилатора на определени обороти.
  • Следи измерения дебит и при надвишаване на зададена стойност активира релеен изход "мининален дебит/под-налягане'
  • Следи работата на реалия вентилатор и при отказ, деактивира релейния изход
  • Захранване 5V / 20mA (от основната платка)
  • Може да заменя традиционните пресостати за налягане
  • Работен диапазон 50Pa - диференциално налягане, преобразува към 3000 об./мин и 1 имп/об.
  • Сензор - Omron